Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   
Do strony głównej projektu ozdobnik-fale Szukanie studenta Szukanie studenta Najczęściej zadawane pytania Pytania logowanie Logowanie
English version  
Lista wydziałów -> Wydział Filologiczny -> Dane studenta
Monika Kowalska - fotografia
Monika Kowalska


  

Edycja programu „Najlepsi”: 2009/2010

Wydział Filologiczny
kierunek: Filologia Angielska, specjalność: Filologia Angielska (specjalność: Tłumaczeniowa)

średnia ocen: 4,52

tytuł pracy dyplomowej:

Tłumaczenie angielskich, polskich i unijnych terminów dotyczących działalności gospodarczej: nieprzystawalność terminologiczna oraz specyfika terminologii unijnej

Inne studia (studia zagraniczne, podyplomowe, dodatkowe fakultety, inne), stypendia, wymiany międzyuczelniane:

 • Uniwersytet Gdański (Wydział Ekonomiczny), międzynarodowe stosunki gospodarcze (studia anglojęzycznne, specjalizacja International Business), 2009/2011
 • Uniwersytet Gdański (Wydział Filologiczny), filologia angielska z elementami filologii germańskiej (specjalność: Nauczycielska), 2005/2008

osiągnięcia:

- tytuł finalistki w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Łacińskiego 2004
- nagroda Rektora za bardzo dobre wyniki w nauce za rok akademicki 2007/2008
- stypendium naukowe za rok akademicki 2005/2006, 2007/2008, 2008/2009

Doświadczenie zawodowe:

 • Europejski Bank Centralny (Frankfurt nad Menem); na stanowisku: tłumacz specjalistyczny z zakresu ekonomii; zadania realizowane: - tłumaczenie gier edukacyjnych dotyczących polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego (Economia - mistrz polityki pieniężnej, Wyspa inflacji)
  - tłumaczenie sprawozdań finansowych Eurosystemu i dokumentów związanych z funkcjonowaniem EBC
  - udział w seminariach i szkoleniach dotyczących bankowości centralnej
  - tłumaczenie materiałów dotyczących funkcjonowania Eurosystemu (dostępne na stronie http://www.ecb.int/home/html/index.en.html )
  - korekta broszur informacyjnych i materiałów edukacyjnych z zakresu makroekonomii
 • Uniwersytet Gdański; na stanowisku: wykładowca; zadania realizowane: - prowadzenie zajęć w języku angielskim z podstaw terminologii prawniczej i prawa handlowego
 • Pomorskie EU Regional Office (Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli); na stanowisku: stażysta; zadania realizowane: - uczestnictwo w konferencjach organizowanych przez instytucje Unii Europejskiej, np. Green Week 2009
  - uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez prezydencję szwedzką
  - pomoc w koordynacji pracy polskiej delegacji do Komitetu Regionów
  - pomoc w przygotowaniu wizyt studyjnych dla władz samorządowych województwa pomorskiego
  - przygotowanie tłumaczeń specjalistycznych z zakresu prawa i ekonomii
  - redagowanie miesięcznego biuletynu informacyjnego z najważniejszymi wydarzeniami unijnymi
  - przygotowywanie artykułów umieszczanych na stronie internetowej stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej http://www.pomorskie-eu.pl/pl/
 • Globe Forum 2009; na stanowisku: tłumacz - asystent; zadania realizowane: - współpraca z tłumaczem symultanicznym w kabinie
  - tłumaczenie symultaniczne konferencji dotyczącej rozwoju przedsiębiorczości i znaczenia parków naukowo-technologicznych w Polsce
 • hotel Masons Arms (Anglia); na stanowisku: recepcjonistka; zadania realizowane: - prowadzenie recepcji hotelowej
  - obsługa klienta
  - przygotowywanie dokumentów związanych z prowadzeniem hotelu oraz redagowanie przewodników dla gości hotelowych
 • XII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku; zadania realizowane: - prowadzenie zajęć języka angielskiego
  - dodatkowe przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego
  - przygotowywanie konspektów zajęć
 • ETS; na stanowisku: konsultantka ds. sprzedaży; zadania realizowane: - obsługa klienta
  - podpisywanie umów z klientami
  - doradztwo
  - działalność marketingowa
 • Gimnazjum w Karolewie; na stanowisku: wolontariuszka; zadania realizowane: - przygotowywanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów
  - pomoc w nadrabianiu zaległości w nauce (szczególnie uczniom w trudnej sytuacji rodzinnej)

aktywność dodatkowa:

- członek Koła Naukowego Tłumaczeń Specjalistycznych LINGUANA (praca nad przekładem tekstów prawniczych i ekonomicznych)


Kursy, szkolenia, certyfikaty:

 • Europejski Bank Centralny, Szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania dla tłumaczy SDL TRADOS, 2010
 • Europejski Bank Centralny, Szkolenie MS Word Advanced, 2010
 • Arenalingua Sprachschule, Certyfikat ukończenia kursu z języka niemieckiego na poziomie B1 (Frankfurt nad Menem), 2010
 • Uniwersytet Gdański, Certyfikat uczestnictwa w konferencji Dzień Przedsiębiorczości, 2009

Znajomość języków obcych:

 • angielski: w mowie: biegła, w piśmie: biegła
 • niemiecki: w mowie: średnia, w piśmie: średnia
 • rosyjski: w mowie: słaba, w piśmie: słaba
 • łacina: w mowie: słaba, w piśmie: biegła

Obsługa komputera:

- obsługa programów biurowych MS Office (Word, Excel, Power Point)
- umiejętność obsługi oprogramowania SDL TRADOS
- obsługa programów tłumaczeniowych CAT (MemoQ, Wordfast)
- praca na korpusach, bazach danych


zainteresowania:

- przekład specjalistyczny (w szczególności dokumenty z zakresu prawa spółek i prawa umów)
- angielska i polska terminologia prawnicza z zakresu prawa spółek
- ekonomia integracji europejskiej
- prawo Unii Europejskiej z zakresu spółek i rozwoju przedsiębiorczości
- funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw na rynku
- marketing usług

- sport (w szczególności jazda na rowerze i wycieczki po górach)
- podróżowanie (odkrywanie tajemnic starożytnych cywilizacji)
- aktywny wypoczynek, który pozwala zregenerować siły po ciężkiej pracy umysłowej

szukana praca:

- tłumacz języka angielskiego, korektor
- praca w firmach międzynarodowych pozwalająca na aktywne wykorzystanie znajomości języka angielskiego i wiedzy ekonomicznej
- prowadzenie szkoleń specjalistycznych dla firm z zakresu Legal & Business English (język prawniczy i biznesowy)


 

Uwagi, informacje o błędach, brakujące dane
należy przesyłać na adres najlepsi@univ.gda.pl
Edycja: 2009/2010


Bieżąca edycja
(2016/2017)


Poprzednie edycje:
 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
15.03.2011 r.